badosoc trước Mazda 3 2020

Liên hệ

Category: Tag:
Mã phụ tùng Tên phụ tùng Loại xe    
BDET50031 BA ĐỜ SỐC MAZDA 3 New

Mã tương đương:

  • BCKA50031EBB 

Tên goi: badosoc, cản trước, ba đờ xốc, ba đờ sốc

Dùng cho xe mazda 3 -2020